Bestimmungen für die Bestellung von Teilen

1. Zamawiający jest zobowiązany podać następujące informacje
 • Imię i nazwisko zamawiającego
 • Nazwa firmy lub gospodarstwo
 • NIP
 • Kontaktowy numer telefonu
 • Dokładny adres wysyłki
 • Indeksy części wraz z liczbą egzemplarzy
 • 2. Polityka prywatności
 • Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności można znaleźć pod adresem
 • Copyrights MANDAM Sp. z o.o.
  POLSKA 44-100 GLIWICE
  UL.TORUŃSKA 14